Slamsugning & Spuling

Slamsugning og spuling

Oplever du lugtgener eller tilstoppet afløb og kloaker, så kan vi hjælpe med
rensning og spuling. Nytoft råder over en Samson spuler.

  • Spuling af kloak og dræn
  • Forsikringsopgaver
  • Tømning og rensning af brønde
  • Nyetablering af dræn
  • Gravkasse til dræn
  • Oprensning af grøfter

Vores ydelser

Kontakt os