Miljøsanering

Miljøsanering

Når en ejendom skal nedrives eller renoveres er første skridt at få lavet en miljøscreeningen og kortlægningen af bygningerne for om der forefindes miljøskadelige stoffer. Hvis vi konstaterer at de findes vil en analyserapport give det komplette overblik over omfanget af nedrivning og sanering. Vi bistår gerne under hele processen med rådgivning og udførsel i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

  • Miljø kortlægning af bygning
  • Myndighedsbehandling
  • Håndtering af byggeaffald

Vores ydelser

Kontakt os