Landbrug

Landbrug

Vi laver gerne faste aftaler med landbrug og maskinstationer, for pasning af markdræn.

  • Tømning af samlebrønde for sand.
  • Nedgravning af Dræn - også med gravekasse.
  • Udskiftning af hovedledninger
  • Etablering af nye hovedledninger
  • Nedgravning af gyllerør
  • Udgravning til stalde
  • Støbning af stald bund.

Vores ydelser

Kontakt os